Przebieg egzaminów - motorowodny sternik morski

Egzamin na patent mtorowodnego sternika morskiego składa się z dwóch części:

Część teoretyczna to test jednokrotnego wyboru (3 możliwe odpowiedzi) składający się z 75 pytań, na napisanie którego przeznaczone jest 90min. Dopuszczalna ilość błędów wynosi 10.

Dodatkowo należy rozwiązać zadanie nawigacyjne na które przeznaczone jest 30min.

Część praktyczna sprawdza umiejętności takie jak:

  1. manewrowanie jachtem motorowym,
  2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie,
  3. praca w charakterze członka załogi,
  4. podstawowe prace bosmańskie.
  5. praca w charakterze członka załogi,

Wyniki egzaminu podawany jest zaraz po jego zakończeniu.

« powrót
 

 

Księgarnia Morska - literatura szkoleniowa
Kursy i szkolenia żeglarskie, motorowodne, specjalistyczne