Procedury w dobie COVID-19

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 wszelkie działania wynikające z przeprowadzania egzaminów na uprawnienia motorowodne będą realizowane z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych. Wprowadzone one zostały w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ww. aktywności i wynikają one bezpośrednio z obowiązujących przepisów oraz racjonalnego zachowania w obecnej sytuacji (zalecenia dot. zachowania dystansu społecznego, dopuszczalnej określonej ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk etc.).

Procedury wdrożone przez Centrum Edukacji Morskiej Sp. z o. o. w miejscu przeprowadzania egzaminów (zwanym dalej: Ośrodkiem) obejmują co następuje:

 1. Ośrodek zapewni dostęp do środków dezynfekujących, zarówno w pomieszczeniu, w którym będzie przeprowadzany egzamin jak i na jednostkach pływających.
 2. Ośrodek zapewni taką organizację sali egzaminacyjnej, aby były zachowane zasady dystansu społecznego – stoliki jednoosobowe, odległość pomiędzy osobami nie mniejsza niż 2 m.
 3. Powierzchnie, które mogą być dotykane przez uczestników egzaminu (klamki, stoliki, krzesła, elementy wyposażenia jednostek pływających itp.) będą dezynfekowane przed rozpoczęciem egzaminu przez każdą kolejną grupę uczestników egzaminu.
 4. Po każdym dniu szkolenia lub egzaminowania sala egzaminacyjna będzie dezynfekowana przy użyciu generatora ozonu a następnie wietrzona.
 5. Osoba wchodząca na teren ośrodka  zobowiązuje się przez cały czas przebywania na terenie ośrodka używać osobistych środków ochrony (m.in. maseczki, rękawiczki) stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Wyjątek stanowi wyłącznie procedura potwierdzenia mojej tożsamości. Odbędzie się ona w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka, uwzględniając szczególne środki ostrożności.
 6. Na teren ośrodka może wejść wyłącznie osoba z wyznaczonym terminem egzaminu.
 7. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka musi posiadać własną maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos. Odsłonięcie twarzy nastąpi tylko w przypadku konieczności potwierdzenia tożsamości osoby, w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka i zgodnie z procedurą uwzględniającą szczególne środki ostrożności
 8. Osoba wchodząca na teren ośrodka zgadza się na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 stopni Celcjusza), osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu.
 9. Osoba wchodząca na teren ośrodka zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym oraz powtórzenie tej czynności w każdej wskazanej przez pracownika ośrodka strefie i noszenia rękawiczek ochronnych.
 10. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przebywania w miejscach wyznaczonych, korzystania wyłącznie z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i zachowania norm odległości między poszczególnymi osobami.
 11. Wszelkie informacje i wytyczne dotyczące zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa przekaże pracownik ośrodka przed rozpoczęciem egzaminu.
« powrót

Załączniki do pobrania

 

 

Księgarnia Morska - literatura szkoleniowa
Kursy i szkolenia żeglarskie, motorowodne, specjalistyczne